Trịnh Minh Nghĩa

Phòng Kinh doanh

Địa chỉ

  • Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên
  • VN

Liên hệ

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0221 3990 568
  • 0221 3980 933
  • 098 3558 199

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.