Trần Thế Nghĩa

Đại diện Nhật Quang tại Hải Phòng

Địa chỉ

  • Cảng Vật Cách, TP Hải Phòng
  • Việt Nam

Liên hệ

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0225 3748 866
  • 0225 3749 424
  • 091 339 8928

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.