In bài này

Xà gồ thép mạ kẽm chữ Z

Đăng ngày . ở Xà gồ